Elektrokemiska fabriken i Skoghall

TAM79

  Elekrokemiska fabriken i Skoghall (bestnr TAM79)
En arkivfilm från Uddeholms AB. Färgfilm från 1954 som beskriver elektrokemiska fabriken i Skoghall och dess produkter. Några korta sekvenser på växling med kemikalievagnar på bruket finns, samt vagnsbjörnstransport av natronluttankvagn på Södermalm i Stockholm.

I början av 1910-talet inledde Uddeholms AB en omfattande industrietablering vid Skoghall. Man byggde cellulosafabrik, sågverk och elektrokemisk fabrik. Från Karlstad byggdes järnväg till anläggningarna.
   Skoghallsverken ingick fram till 1978 i Uddeholms AB. Sedan 1994 har AkzoNobel drivit kemidelen av det ursprungliga Skoghallsverken. Efterfrågan på olika industriprodukter varierar genom tiderna och 2010 avvecklar man kemiverksamhet i Skoghall.
   Denna film är en tillbakablick då elektrokemiska fabriken på Skoghall drevs av Uddeholms AB. Man gjorde 1954 en egen film om tillverkningen av kemiska produkter på Skoghallsverken och dess användning. Filmen är ett tidsdokument från en av våra modernaste industrianläggningar, för drygt 50 år sedan. Hela filmen är inspelad i färg och har originalljud med tidstypisk speaker och musik.

Omslag

Klicka på bilden för att se omslaget uppförstorat.

Klicka på bilderna för att se omslaget uppförstorade i nytt fönster.

Bilder från filmen

I filmen finns korta sekvenser från industrilok och klorvagnar i Skoghall. Dessutom finns det bilder på vagnbjörntransporter som vi försökt identifiera. Se vagnbjörnsbilder.

Filmdata TAM79 – Elektrokemiska fabriken i Skoghall

Längd   30 min
Typ   DVD5
Format 4:3
Ursprungligt material 35 mm negativ färgfilm. Överförd från 16 mm positiv film.
Redigering Digitalt
Speaker Originalspeaker på svenska
Textning Valbar textning på svenska

Anm: Enhetsporto på 29 kr i Sverige tillkommer på alla beställningar. För utlandet eposta först.

 


Teknikarv.se – Video och böcker från Teknikarv
© Peter Berggren 1998–2016
Senast uppdaterad 2016-03-14.