Linbanan Forsby–Köping – Linbanan och tekniken

TAM31

  Linbanan Forsby–Köping – Linbanan och tekniken (bestnr TAM31)
Industrilinbanan Forsby–Köping användes åren 1941– 1997. Många har sett linbanan i sin hembygd, men hur fungerar linbanan och hur är den byggd? I denna film får du en beskrivning över banan och dess stationer. Hur man driver den 42 km långa linbanan med endast fyra elmotorer och hur den körs av några få personer.

Linbanan Forsby–Köping var Sveriges längsta industrilinbana då den  togs i bruk 1941. Under drygt 56 år fraktade den kalksten från kalkbrottet i Forsby till cement- eller kalkfabriken i Köping. Banan består av fyra sektioner och är totalt 42 km lång. Nu är linbanan på väg att bli byggnadsminnesförklarad som en av de längre industrilinbanorna i världen.
   Linbanan och fabriken i Köping byggdes samtidigt för Skånska Cementaktiebolaget. Linbanan byggdes av AB Nordströms Linbanor, som då var en stor leverantör av linbanor. Banan hade sin glansperiod på 1960-talet då den gick dygnet runt. De stora byggprojekten använde stora mängder betong. Men cementtillverkningen i Köping lades ned efter oljekrisen och avsättningen för kalken från Forsby minskade ytterligare. Linbanan lades ned 1997, men fick stå kvar. De små mängderna kalk som ännu bryts i Forsby transporteras idag på lastbil.
   Denna film gjordes i samband med provkörning och underhållsarbeten på linbanan. Ni får se banans driv- och vinkelstationer samt hur de fungerar tekniskt.

Nyutgåva 2013

Nyutgåvan 2013 har samma speaker och information som 2003, och avser uteslutande de förhållande som gällde 2003. Men filmen är omklippt, har nu två ljudspår. Dvs ett ljudspår med speaker och ett ljudspår utan speaker. Filmen är också nu textad på svenska (texten kan som vanligt naturligtvis stängas av).
Precis som tidigare är DVD-versionen widescreen 16:9, och originalmaterialet är helt inspelat i 16:9. En del tyckte ju inte om det för 10 år sedan att den inte passade så bra i deras tv-apparater. Men alla (!) dvd-spelare kan beskära materialet till 4:3, så ställ in dvd-spelaren så om du fortfarande vill ha fullformat 4:3.

Bonusfilm i version 2013

Vi har lagt till en liten film i nyutgåvan, det är "Traverskran hos Nordkalk i Köping", som visar äldsta traversen vid kalklagret i Köping 2003 innan den skrotad en tid efteråt.

Spår på DVDn indelning i kapitel

Filmen är indelad i 24 spår för att vara  lättnavigerad att hitta ett speciellt avsnitt.  Alla spåren kan nås från kapitelmenyerna.
Denna indelning gäller utgåva 2013 (tidigare utgåva 2003 har nästan samma spårindelning).

Kapitel    Kapitelnamn    Speltid

1 Kapitel 1: Inledning 1:01
2 Kapitel 2: Introduktion om linbanan 3:05
3 Kapitel 3: Banans sträckning 0:58
4 Kapitel 4: Tvålinesystemet 2:29
5 Kapitel 5: Linjen, stolpar och master 3:02
6 Kapitel 6: Lastningsstationen Forsby 3:07
7 Kapitel 7: Vinkelstationen Knotberget 1:10
8 Kapitel 8: Centralstationen Malmberga 1:16
9 Kapitel 9: Vinkelstationen Granhammar 1:14
10 Kapitel 10: Lossningsstationen Köping 1:36
11 Kapitel 11: Drivningen av banan 1:44
12 Kapitel 12: Koppling av draglinan 2:06
13 Kapitel 13: Fjärrkontrollsystemet 3:55
14 Kapitel 14: Inne i stationerna 1:15
15 Kapitel 15: Bärkabeln 0:24
16 Kapitel 16: Spännstationerna 2:17
17 Kapitel 17: Skarvarna på bärkabeln 0:43
18 Kapitel 18: Vagnarna 1:04
19 Kapitel 19: Lastning och lossning 2:03
20 Kapitel 20: Skyddsnät över vägar 1:23
21 Kapitel 21: Underhållsarbete 3:19
22 Kapitel 22: Fordon och arbetsmaskiner 1:38
23 Kapitel 23: Blästring och målning 1:24
24 Kapitel 24: När banan fraktade kalksten 2:06
25 Kapitel 25: Malpåse och provkörningar 0:48
26 Kapitel 26: Årets industriminne 2003 1:58
27 Kapitel 27: Säkrat som byggnadsminne? 1:19
28 Kapitel 28: Eftertexter 1:20

Speltid 50:00

Omslag

Klicka på bilden för att se omslaget uppförstorat.   Klicka på bilden för att se omslaget uppförstorat.

Klicka på bilderna för att se omslaget uppförstorade i nytt fönster.  Kartan är samma i filmerna TAM30–TAM32.

Filmdata Linbanan Forsby–Köping – Banan och tekniken - TAM31

Längd   Utgåva 2003: ca 49 min
Utgåva 2013: 50:00 min + 9:30 min
Typ   Utgåva 2003: DVD-R
Utgåva 2013: DVD-5
Format DVD: 16:9 ”anamorfisk widescreen”
Ursprungligt material DV 16:9, stereoljud
Redigering Digitalt
Speaker Utgåva 2003: Javisst
Utgåva 2013: Valbart ljudspår med eller utan speaker
Textning   Utgåva 2003: Nej
Utgåva 2013: Valbar textning på svenska
Anmärkning Karta på omslagets insida över banans sträckning.
Meny för val av avsnitt
Inga trailers etc i filmen
Utgåva 2013: Bonusfilm "Traverskran hos Nordkalk i Köping"

Anm: Enhetsporto på 29 kr i Sverige tillkommer på alla beställningar. För utlandet eposta först.

 


Teknikarv.se – Video och böcker från Teknikarv
© Peter Berggren 1998–2016
Senast uppdaterad 2016-03-14.