Linbanan Forsby–Köping – En resa längs linbanan

TAM30

  Linbanan Forsby–Köping – En resa längs linbanan (bestnr TAM30)
Det är en film för dig som alltid drömt om att åka med linbanan. Efter en introduktion
om linbanan och kalkfabriken så bjuds du  på närmare 1 timmas vyer från linbanan där
stora delar är filmade från arbetsvagnen på linbanan.

Åren 1939–1941 anlades ett kalkbrott vid Forsby i Södermanland. I Köping byggde Skånska Cementaktiebolaget en cementfabrik. Dessa båda anläggningar förbands med en 42 km lång linbana som byggdes av AB Nordströms Linbanor. Banan var i bruk till 1997 och lades sedan i malpåse.
   Denna film inleds med en historik över banan och en presentation av fabriken i Köping. Sedan får vi följa med linbanearbetare Sune Karlsson som filmat delar av sträckan på en resa med banans smörjvagn från Köping till Forsby. Från en arbetsplats 10-talet meter upp i luften ser man både linbanan och omgivande landskap i ett helt annat perspektiv än från marken. Hästhagar, åker- och skogsmark varvas med storslagna scener vid passagen av de höga masterna över Arbogaån och Hjälmaresund.
   Filmen är inspelad under några soliga dagar i maj 2003 i samband med att banans nuvarande ägare Nordkalk provkörde banan med stöd av Riksantikvarieämbetet. Man arbetar på att byggnadsminnesförklara hela linbanan som är en av de längre industrilinbanorna i världen.

Nyutgåva 2013

Nyutgåvan 2013 har samma speaker och information som 2003, och avser uteslutande de förhållande som gällde 2003. Men filmen är omklippt, har nu två ljudspår. Dvs ett ljudspår med speaker och ett ljudspår utan speaker. Filmen är också nu textad på svenska (texten kan som vanligt naturligtvis stängas av).
Precis som tidigare är DVD-versionen widescreen 16:9, och originalmaterialet är helt inspelat i 16:9. En del tyckte ju inte om det för 10 år sedan att den inte passade så bra i deras tv-apparater. Men alla (!) dvd-spelare kan beskära materialet till 4:3, så ställ in dvd-spelaren så om du fortfarande vill ha fullformat 4:3.

Spår på DVDn indelning i kapitel

Filmen är indelad i 51 spår för att vara  lättnavigerad att hitta ett speciellt avsnitt.  16 spår kan nås från kapitelmenyerna, övriga stegar ni fram eller tillbaka med spårknapparna på fjärrkontrollen.
Denna indelning gäller utgåva 2013 (tidigare utgåva 2003 har nästan samma spårindelning).

Kapitel    Kapitelnamn    Speltid

1 Kapitel 1: Inledning 1:06
2 Kapitel 2: Introduktion om linbanan 1:35
3 Kapitel 3: Kalkbrottet i Forsby 2:33
4 Kapitel 4: Kalkfabriken i Köping 2:31
5 Kapitel 5: Provkörning av linbanan 2:03
6 Smörjning av linbanan 1:47
7 Kapitel 6: Avresa från Köping 5:34
8 Första fiskgjusen 3:33
9 Spännstation nr 1 0:42
10 Vägskydd över riksväg 56 4:15
11 Spännstation nr 2 2:27
12 Kapitel 7: Korsning med järnvägen 2:35
13 Kapitel 8: Arbogaån 2:33
14 Kapitel 9: Vägskydd över E20 6:41
15 Kapitel 10: Stationen vid Granhammar 2:47
16 Spännstation nr 4 6:17
17 Spännstation nr 5 1:53
18 Kapitel 11: Stationen i Malmberga 1:01
19 Avresa från Malmberga 1:03
20 Spännstation nr 7 3:40
21 Vägskydd vid Råby 1:49
22 Vägskydd vid Västermo 1:07
23 Spännstation nr 8 0:59
24 Vägskydd vid Bärsta 1:19
25 Andra fiskgjusen 2:51
26 Spännstation nr 9 2:58
27 Kapitel 12: Hjälmaresund 1:12
28 Kapitel 13: Stationen vid Knotberget 2:23
29 "Granatgropen" 3:05
30   Spännstation nr 10   2:09
31

Kapitel 14: Daviken

4:11
32 Spännstation nr 11 3:49
33 Kapitel 15: Ankomst till Forsby 4:23
34 Kapitel 16: Eftertexter 3:36

Speltid 75:00

 

Omslag

Klicka på bilden för att se omslaget uppförstorat.   Klicka på bilden för att se omslaget uppförstorat.

Klicka på bilderna för att se omslaget uppförstorade i nytt fönster. Kartan är samma i filmerna TAM30–TAM32.

Filmdata Linbanan Forsby–Köping – En resa längs linbanan - TAM30

Längd   Utgåva 2003: drygt 75 min
Utgåva 2013: 75:00 min
Typ   Utgåva 2003: DVD-R
Utgåva 2013: DVD-5
Format DVD: 16:9 ”anamorfisk widescreen”
Ursprungligt material DV 16:9, stereoljud
Redigering Digitalt
Speaker Utgåva 2003: Javisst
Utgåva 2013: Valbart ljudspår med eller utan speaker
Textning   Utgåva 2003: Nej
Utgåva 2013: Valbar textning på svenska
Anmärkning Karta på omslagets insida över banans sträckning.
Meny för val av avsnitt
Inga trailers etc i filmen

Anm: Enhetsporto på 29 kr i Sverige tillkommer på alla beställningar. För utlandet eposta först.

 


Teknikarv.se – Video och böcker från Teknikarv
© Peter Berggren 1998–2016
Senast uppdaterad 2016-03-14.