FAQ

Svar på dina frågor (Frequently asked questions)

Har du frågor om filmer, kommande produktioner etc så eposta dem. Är det frågor som flera personer kan vilja läsa svaren på så publiceras de här för att underlätta framtida besökare. Annars får du personligt svar.

Fraktkostnad

Vid förskottsbetalning till Plusgirokonto tillämpas enhetsfrakt på 29 kr per leverans till privatpersoner inom Sverige.
Alltså, beställer du en film kostar det 29 kr, beställer du fler än en film kostar det också totalt 29 kr.
Återförsäljare, företag och organisationer faktureras den verkliga fraktkostnaden.

Bytesrätt

Filmer bytes naturligtvis vid fabrikations- eller kopieringsfel.

Kan jag få faktura?

Vill du ha faktura, om du beställer från exempelvis kommun eller företag, så eposta om detta. Den verkliga fraktkostnaden för leveransen tas ut vid fakturering.
Adress film@teknikarv.se.

Rättigheter

Filmerna är avsedda för privat visning i hemmet. De är inte granskade och godkända för allmän eller institutionell visning. För övrigt gäller naturligtvis både svensk och internationell upphovsrättslag för all användning av kopiorna.

Biblioteksexemplar

Jag säljer även till bibliotek. Utlåningsrättigheter ingår, men inte uthyrningsrätt. Eposta om du har flera frågor: adress film@teknikarv.se.

Broschyr

Ännu finns ingen broschyr över filmer, men på startsidan finns ibland ett infoblad som ni kan ladda hem som pdf-fil.

Widescreen

Filmer finns både i det traditionella formatet 4:3 och i det modernare widescreen 16:9.
   På dvd är det smidigt eftersom alla spelare hanterar både 4:3, letterbox och widescreen helt enligt dvd-standarden. Ställ in din dvd-spelare samt i vissa fall även tv korrekt om du vill titta som letterbox eller widescreen så spelas filmerna upp rätt utan problem. Dvd i olika format fungerar likadant som digitala tv-sändningarna.

Dvd-r och pressade dvd

Alla nya filmer sedan 2009 görs enbart på pressade dvd. Äldre filmer är främst kopierade i dvd-r-formatet, och för att kunna se dem måste du vara säker på att din dvd-spelare klarar dvd-r. Uppgifter om detta finner du i första hand i manualen till din spelare (vanligen under ”tekniska specifikationen”) eller fråga hos den återförsäljare där du köpt din spelare. Merparten av dvd-spelarna på svenska marknaden klarar dvd-r. Kan din spelare eller dator inte klara dvd-r-formatet har jag inga alternativa produkter att erbjuda.

Tvålagers dvd

Flera filmer är utgivna på tvålagers dvd, då står det som typ DVD-9 på beskrivningen över filmerna, och på baksidan av asken. Lite beroende på spelaren kan det uppstå ett kort avbrott (vanligen på under en halv sekund) när spelaren byter mellan lagren vid avspelningen. I de fallen är det varken fel på din spelare, eller på skivan, det är så som systemet är konstruerat.
TAM06 finns också i en liten serie DVD+R DL (tvålagersskivor) och samma gäller som för de pressade skivorna.

Alla nya filmer kommer att ges som pressade skivor, dels har priserna där minskat, och dels har det med enkla medel blivit möjligt att lämna originalmastern för pressning. Presserierna höga och jämna kvalitet vilket gynnar både oss som producent och er som kund.

Återförsäljare och återförsäljarrabatt

Återförsäljare är välkomna. Eposta mig om du är intresserad att köpa större kvantiteter av film och om du vill blir återförsäljare: adress film@teknikarv.se.

 

Ytterligare teknisk information om Teknikarvs produktioner

DVD-produktionerna

Filmerna har en meny där man startar filmer eller har direkt åtkomst till ett avsnitt i filmen.
Tekniskt sett är filmerna kodade för hög bildkvalitet och ljudet är lagrat som Dolby Digital 2.0.

Ljudspåren på nya filmer

Alla nya filmer (dvs titlar gjorda från 2006) från Teknikarv kommer att ha minst två ljudspår och ett textningspår.

• Ljudspår 1 med kommentarer

 
   - Originalljud inkl effekt- och stämningsmusik
- Talare eller intervjuade personer
- Speaker
• Ljudspår 2 utan kommentar

 
- Originalljud inkl originalljud, som exempelvis musikorkester som kan finnas med
- Talare eller intervjuade personer
- Ej speaker

Textningen på nya filmer

Alla nya filmer har DVD-textning av speaker, intervjuer etc.  Textning kan väljas av tittaren enligt följande:

Text avstängd    All dvd-textning avstängd. Skyltar etc i bild visas ju naturligtvis.
Textning 1 (sv/se) Textning på svenska, främst speaker och intervjuade personer.
Textning 2 (gb/eng) Speaker och intervjuer översatta på  engelska. (Klicka på engelska flaggan i menyn för att se sammanställning på filmer med engelsk text.)

Ljud- och textning är aldrig spärrade som många kommersiella filmer. Det kan väljas både från meny eller när som helst i filmen.

Menyer

Filmerna kan ha både länkade och olänkade kapitel insatta. Länkade kapitel är de so nu når ifrån en meny.
   Ser du filmen en andra gång och vill hoppa över ett tal eller en längre åkbit på banan så testa att trycka fram ett kapitel. Många av filmerna har nämligen ”extra” kapitelpunkter insatta mellan de kapitel som är länkade från menyerna. Du ser ju ofta kapitelnummer på dvd-spelarens display också. Många ser ju på tågfilmer många gånger och allt detta är för att underlätta för dig som tittare.
   Bonusfilmer har sällan kapitelmenyer, men de har däremot oftast olänkade kapitel inlagda så man kan stega i filmerna i samband med att de spelas upp.

4:3 och 16:9

Tv-industrin har under de senaste 15 åren genomgått en förändring i bildformat, från det äldre mer kvadratiska 4:3 till det mera långfilmslika avlånga 16:9.
   Helt klart är väl att inom snart framtid kommer allt nytt att spelas in i 16:9, men det finns ju också mängder med bra material som tidigare filmats i 4:3. Det bästa är oftast att ge ut det äldre materialet i 4:3 så vi kommer att få leva med blandade material.
   Det är viktigt att du som tittare inser att det finns två bildformat så du ställer in din dvd-spelare och tv rätt. Samma förutsättningar gäller också för nutida tv-sändningar så det är ingen skillnad mot dvd.
   Teknikarv spelade in med 16:9 första gången 2001. Första produktionerna som släpptes i 16:9 var linbanefilmerna 2003–2004. En period spelade vi in blandat i både 4:3 och 16:9, beroende på hur materialet skulle användas. Numera spelar vi in allt i HDV 16:9, så kan vi även plocka ut 4:3 i hög kvalitet om det ska läggas ihop med gammalt arkivmaterial. Så vi kommer att släppa både 4:3- och 16:9-filmer blandat lång tid framöver.

Storlek och placering av textning

En nackdel med den textning som är möjlig med dvd-filmer är att den är tämligen stel i sin tekniska konstruktion. Det märks att mycket av utvecklingen skett i länder där man mycket dubbar sina filmer. Spelaren kan i praktiken inte ställas in för att visa textningen på ett visst sätt och den som producerar texten måste därför välja nån gyllene medelväg som ska passa olika tv-storlek och olika tv-format.
   Har man en 19"-tv så vill man ju ha rätt stor text, medan har man en 42" så kan texten vara avsevärt mindre. Så texten är vald för att stämma bra när man tittar på nånstans kring 32–37"16:9 som är den vanligaste storleken på tv som säljs idag.
   Tittar du på en ”gammal” 4:3-TV, men riktigt inställd för att visa widescreen så kommer textningen inte att skymma namnskyltar i bild. Tittar du däremot på samma tv och dvd-spelaren inställd på att visa letterbox så kommer textningen att ligga på namnskyltar. Men helst vill man ju köra widescreen eftersom det också ger skarpast bild och var fjärde linje inte tas bort då.

Svåra inställningar?

Många har problem med inställningar av tv och dvd. Detta har inte med Teknikarvs produktioner att göra utan det är ett generellt problem eftersom det finns så många inställningsmöjligheter. Dock är det så att de inställningar som ger skarp och bra bild på vilken annan kommersiell dvd som helst eller på dagens digital-tv-sändningar fungerar utmärkt för Teknikarvs produktion.

Lycka till! Eposta om du har frågor så skriver jag mer förklaringar här.

 


Teknikarv.se – Video och böcker från Teknikarv
© Peter Berggren 1998–2016
Senast uppdaterad 2016-03-14.