Spadtaget

Alla utgåvpr skannade Spadtaget

Omslaget översta del

Spadtaget var det informationsblad som utgavs 1980–2007 av Frykstad Clara Elfs Jernvägs Sällskap i Kil.
Bladet utgavs i 29 nummer 1980–2007 i 29 nummer. All utgåvor är skannade från originalutgåvor, utom nr 11 där
jag av någon anledning tappat bort originalet. Har du ett original så lånar jag gärna den för att skanna,
kopian jag skannade är lånad på Kils bibliotek.

Sällskapet bildades 1975, och upplöstes i februari 2008.

Alla Spadtaget är sparade som pdf-filer.

Medlemslista fanns i nr 19-2001, men den sidan har jag tagit bort. Själv var jag medlem från 1986, men jag minns inte hur
informationen fungerade de åren Spadtaget inte kom ut, bl a 1987–1989. Efter 1990 kom det minst en Spadtaget varje år.

Spadtaget 1980-1 10 sidor
Spadtaget 1983-2 10 sidor
Spadtaget 1985-3 10 sidor
Spadtaget 1986-4 10 sidor
Spadtaget 1990-5 12 sidor
Spadtaget 1991-6 4 sidor
Spadtaget 1992-7 4 sidor
Spadtaget 1993-8 8 sidor
Spadtaget 1994-9 8 sidor
Spadtaget 1995-10 10 sidor
Spadtaget 1996-11 6 sidor, skannad från kopia från Kils bibliotek
Spadtaget 1997-12 6 sidor
Spadtaget 1998-13 6 sidor
Spadtaget 1998-14 8 sidor.
Spadtaget 1999-15 8 sidor Kils biblioteks version har 6 sidor.
Spadtaget 1999-16 6 sidor Kils biblioteks version har 2 sidor.
Spadtaget 2000-17 8 sidor
Spadtaget 2000-18 8 sidor
Spadtaget 2001-19 6 sidor, sidan 4 med medlemsförteckning har jag tagit bort.
Spadtaget 2001-20 6 sidor
Spadtaget 2002-21 6 sidor plus 8 sidor bilaga.
Spadtaget 2002-22 4 sidor
Spadtaget 2003-23 6 sidor
Spadtaget 2003-24 6 sidor
Spadtaget 2004-25 4 sidor
Spadtaget 2004-26 8 sidor
Spadtaget 2005-27 4 sidor
Spadtaget 2006-28 4 sidor
Spadtaget 2007-29 2 sidor, sista utgåvan.

Nöjsam läsning.


Teknikarv.se – Video och böcker från Teknikarv
© Peter Berggren 1998–2023
Senast uppdaterad 2023-04-09.