Viktigare ändringar i Tågsommars html-fil järmfört med tryckta Tågsommar

 

VIKTIGT: Vi försöker här informera om de ändringar den pågående virusepedemin ställer till med och tar tacksamt emot mer ändringar!

 

Järnvägsmuseet, Gävle (1)

Samtliga evenemang och öppethållande inställda.

 

Norrbottens Järnvägsmuseum (4)

Öppethållande lör, sön samt trafik Gammelstad-Karlvikshyttan inställt.

 

Exploratoriet Skellefteå Science Center (6)

Stängt t v.

 

Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg (7)

Öppethållande- och trafikdagar ändrade.

 

Örnsköldsviks JärnvägsSällskap (8)

Evenemang i juli inställt, evenemang i september tillagt.

 

Inlandsbanan (11)

All turistttrafik inställd.

 

Dellenbanan (13)

Dressinuthyrningsstart senarelagd. Evenemang flyttat från maj till oktober. Trafik inställd.

 

Jädraås–Tallås Järnväg (15)

Trafikstart senarelagd och en trafikdag tillagd. Samtliga evenemang inställda.

 

Orsa Jernvägsförening (17)

Trafikdagar inställda.

 

Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (19)

Inställda evenemang inkl resor i maj resp juni – flyttas ev till september. Även resorna till Skäret i augusti inställda.

 

Hagfors Järnvägsmuseum (20)

Öppethållandet begränsat.

 

Nora Bergslags Veteran-Jernväg (26)

Trafikdagar fastställda och trafikeringeperiod avkortad. Evenemang 26/4, 19/6 och 1–4/7 inställda.

 

Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening (27)

Öppethållande inställt – ev på sensommaren. Två evenemang inställda, ett annat tillagt.

 

Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska Förening (28)

Tillägg av pakettur ångbåt, rälsbuss, veteranbuss.

 

Upsala–Lenna Jernväg – Lennakatten (30)

Trafikdagar korrigerade och framflyttade samt evenemang tillagt. Evenemang 26/4 och 20/6 inställda.

 

Modelljärnvägens Hus (31)

Vår-/försommaröppet inställt.

 

Museispårvägen Malmköping (33)

Evenemang 30/5 inställt och trafikstart flyttad till 6/6.

 

Östra Södermanlands Järnväg (34)

Trafikstart framflyttad, Lilla rundturen och evenemang 6/6 inställda.

 

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (36)

Evenemang/Öppethållanden 26/4, 7/6, 27/6, 5/7 och 10–11/7 inställda, 15/8 framflyttat till 12/9. Öppethållande sön inställt.

 

Stockholms Ånglokssällskap (37)

Tågsläpp inställt.

 

Djurgårdslinjen (40)

Trafikstart ytterligare framflyttad. Evenemang inställt.

 

Roslagsbanans Veterantågsförening (41)

Evenemang 26/4 inställt.

 

Dal–Västra Värmlands Järnväg (44)

Trafikstart framflyttad.

 

Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (45)

Evenemang 26/4 inställt.

 

Munkedals Jernväg (47)

Trafikperiod förskjuten en vecka.

 

Bergslagernas Järnvägssällskap (48)

Felaktigt kontakttelefonnummer rättat.

 

Spårvägssällskapet Ringlinien (49)

Trafikdagar ytterligare korrigerade och museiöppethållande ytterligare inskränkt samt ändrad destination.

 

Anten–Gräfsnäs Järnväg (54)

Evenemang i juli inställt.

 

Wadstena–Fogelsta Järnväg (55)

Evenemang 26/4 och 30/5 inställt och trafikstart framflyttad till 1/7. Evenemang 13/6 tillagt.

 

Mutebo Aspnäs Järnväg (58)

Öppnar senare i sommar.

 

Bläse Kalkbruk (61)

Trafik inställd.

 

Gotlands Hesselby Jernväg (62)

Påsktåget inställt.

 

Kulturstiftelsen Tjuls station, Gotland (63)

Stängt i år.

 

Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (64)

Evenemang 29/8 inställt.

 

Smalspåret i Hultsfred (66)

Trafikdagar och evenemang t o m augusti inställda.

 

Nässjö Järnvägsmuseum (67)

Evenemang 26/4 inställt.

 

Svenska Motorvagnsklubben (68)

Resor flyttade från mars, april och maj till oktober, augusti respektive juli.

 

Ohs Bruks Järnväg – Ohsabanan (69)

50-årsjubileet inställt och Ohsabanans dagar prelinimära.

 

Landeryds Järnvägsmuseum – Tågdagarna (70)

Evenemang 26/4 och 5–6/9 inställda.

 

Minivärlden Ljungby / (Föreningen TågCentralen) (71)

Evenemangsdag flyttad från april till maj, evenemangsdagar i november tillagda; alla evenemangs öppethållade korrigerat.

 

Skåne–Smålands Järnvägsförening (72)

Dressinuthyrningsperiod med öppethållande korrigerat.

 

Kalmar Veterantåg (73)

Evenemang 30/6–8/7 inställt.

 

Böda Skogsjärnväg (74)

Trafikdagar under sommaren inställda.

 

Järnvägens Museum Ängelholm (75)

Avkortad öppethållandetid april–aug. Evenemang i maj inställt.

 

Föreningen Veteranjärnvägen (76)

Dressinuthyrningsperiod korrigerad.

 

Hässleholms Modelljärnvägsförening (77)

Öppethållande inställt (fr o m april) t o m juni.

 

Järnvägsmuseet Kristianstad (79)

Korrigerat slutdatum för sommaröppethållandet.

 

Museispårvägen i Malmö (81)

Trafikdagar i juni och juli inställda; dock inte längre någon inskränkning under den perioden.

 

Skånska Järnvägar (83)

Trafikstart framflyttad och vardagstrafik endast ons. Endast förbokning via hemsidan.

 

Nordisk Jernbane-Klub (85)

Årets kulturresa flyttad till 2021.

 

Beställningsadress Tågsommar

Hemsidesadressen för att beställa Tågsommar ändrad.